Jak vypočítat GPA

Výpočet průměrného bodu (GPA).

Výpočet GPA

GPA se počítá jako vážený průměr známek, přičemž počet kreditů / hodin je váha a číselná známka je převzata z tabulky GPA.

GPA se rovná součtu součinu váhy kreditních hodin (w) krát hodnocení (g):

GPA = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ... + w n × g n

Hmotnost kreditních hodin (w i ) se rovná kreditním hodinám třídy děleno součtem kreditních hodin všech tříd:

w i = c i / ( c 1 + c 2 + c 3 + ... + c n )

Tabulka GPA

Školní známka Procentní
známka
   GPA   
A 94-100 4.0
A- 90-93 3.7
B + 87-89 3.3
B 84-86 3.0
B- 80-83 2.7
C + 77-79 2.3
C 74-76 2.0
C- 70-73 1.7
D + 67-69 1.3
D 64-66 1.0
D- 60-63 0,7
F 0-65 0

Příklad výpočtu GPA

Třída 2 kredity se známkou A.

1 kreditní třída se známkou C.

1 kreditní třída se známkou C.

součet kreditů = 2 + 1 + 1 = 4

w1 = 2/4 = 0,5

w2 = 1/4 = 0,25

w3 = 1/4 = 0,25

g1 = 4

g2 = 2

g3 = 2

GPA = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 = 0,5 × 4 + 0,25 × 2 + 0,25 × 2 = 3

 

GPA kalkulačka ►

 


Viz také

Advertising

VÝPOČETNÍ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY