Jak vypočítat známku

Výpočet stupně. Jak vypočítat známku.

Výpočet váženého stupně

Vážený stupeň se rovná součtu součinu hmotností (w) v procentech (%) násobku stupně (g):

Vážený stupeň = š 1 × g 1 + š 2 × g 2 + š 3 × g 3 + ...

Pokud váhy nejsou v procentech (hodiny nebo body ...), měli byste je také vydělit součtem vah:

Vážený stupeň = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...) / ( w 1 + w 2 + w 3 + ...)

Příklad

3 body Matematický kurz se známkou 80%.

5 bodů Kurz biologie se známkou 90%.

2 body Kurz historie se známkou 72%.

Vážený průměr známky se vypočítá z:

Vážený stupeň =

 = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 ) / ( w 1 + w 2 + w 3 )

= (3 × 80% + 5 × 90% + 2 × 72%) / (3 + 5 + 2) = 83,4%

 

Kalkulačka známek ►

 


Viz také

Advertising

VÝPOČETNÍ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY