Kalkulačka GPA pro střední školy

Jméno třídy

Školní známka Úvěry Hmotnost

Kalkulačka GPA pro vysokou školu ►

Výpočet GPA

GPA se počítá jako vážený průměr známek, přičemž počet kreditů / hodin je váha a číselná známka je převzata z tabulky GPA.

GPA se rovná součtu součinu váhy kreditních hodin (w) krát hodnocení (g):

GPA = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ... + w n × g n

Hmotnost kreditních hodin (w i ) se rovná kreditním hodinám třídy děleno součtem kreditních hodin všech tříd:

w i = c i / ( c 1 + c 2 + c 3 + ... + c n )

Tabulka GPA

Školní známka GPA
A + 4.33
A 4,00
A- 3.67
B + 3.33
B 3,00
B- 2.67
C + 2.33
C 2,00
C- 1,67
D + 1.33
D 1,00
D- 0,67
F 0
P (průchod) -
NP (žádný průchod) -

 

Výpočet GPA ►

 


Viz také

Advertising

VÝPOČETNÍ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY