Konečná známka kalkulačka


Vypočítejte známku závěrečné zkoušky

%
%
%
%

Kalkulačka známek ►

Vypočítejte známku závěrečné zkoušky s více známkami

Zapnuto Aktuální známka (dopis) Aktuální známka (%) Hmotnost
  Cílová známka (dopis) Cílová známka (%) Celková hmotnost
 
  Stupeň závěrečné zkoušky Stupeň závěrečné zkoušky Váha závěrečné zkoušky
 
Aktuální
stupeň (%)
Hodnocení závěrečné zkoušky
(%)
Třída třídy (%)

Kalkulačka známek ►


Vypočítejte celkovou známku třídy

%
%
%
%

Výpočet konečné známky

Příklad č. 1

Aktuální známka je 70% (nebo C-).

Hmotnost závěrečné zkoušky je 50%.

Požadovaný stupeň je 80% (nebo B-).

Výpočet:

Známka za závěrečnou zkoušku se rovná požadovanému ročníku, minus 100% minus hmotnost závěrečné zkoušky (w) krát aktuální známka (g), děleno váhou závěrečné zkoušky (w):

Stupeň závěrečné zkoušky

= ( požadovaný stupeň - (100% - w ) × aktuální stupeň ) / w

= (80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Výsledná známka závěrečné zkoušky by tedy měla být 90% (nebo A-).

Příklad č. 2

Úkol 1: váha1 = 50%, známka1 = 16 z 20.

Úkol 2: hmotnost2 = 30%, maximální známka = 30.

Úkol 3: váha3 = 20%, maximální známka = 40.

Najděte průměrnou známku v úkolech 2 a 3 potřebnou k získání známky ve výši 85%.

Výpočet:

Aktuální známka = Přiřazení 1 známka = známka1 / maximální známka1 = 16/20 = 0,8 = 80%

Požadovaný stupeň = 85%

Hmotnost závěrečné zkoušky = w = hmotnost2 + hmotnost3 = 30% + 20% = 50%

Stupeň závěrečné zkoušky

= ( požadovaný stupeň - (100% - w ) × aktuální stupeň ) / w

= (85% - 50% × 80%) / 50% = 90%

To znamená, že v úkolech 2 a 3 musíte získat průměrný známku 90%, abyste získali známku 85%.

Přiřazení 2 známka = 90% × maximální známka = 90% × 30 = 27

Přiřazení 3 známka = 90% × maximální známka = 90% × 40 = 36

 

Kalkulačka známek ►

 


Viz také

Advertising

VÝPOČETNÍ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY