Kalkulačka známek

Zadejte známky a váhy a stiskněte tlačítko Vypočítat :


# Třída (dopis) Školní známka (%) Hmotnost
Celkový:  
Najít další stupně potřebné k získání průměrnou známku z
%
(hmotnosti musí být v%).

Kalkulačka konečné známky ►

Výpočet váženého stupně

Vážený stupeň se rovná součtu součinu hmotností (w) v procentech (%) násobku stupně (g):

Vážený stupeň = š 1 × g 1 + š 2 × g 2 + š 3 × g 3 + ...

Příklad

Matematický kurz se známkou 80 a hmotností 30%.

Kurz biologie se stupněm 90 a hmotností 50%.

Kurz historie se známkou 72 a váhou 20%.

Vážený průměr známky se vypočítá z:

Vážený stupeň =

 = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3

 = 30% × 80 + 50% × 90 + 20% × 72 = 83,4


Pokud váhy nejsou v procentech (hodiny nebo body ...), měli byste je také vydělit součtem vah:

Vážený stupeň = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...) / ( w 1 + w 2 + w 3 + ...)

Příklad

3 body Matematický kurz se známkou 80.

5 bodů Kurz biologie se známkou 90.

2 body Kurz historie se známkou 72.

Vážený průměr známky se vypočítá z:

Vážený stupeň =

 = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 ) / ( w 1 + w 2 + w 3 )

 = (3 × 80 + 5 × 90 + 2 × 72) / (3 + 5 + 2) = 83,4

 

Kalkulačka konečné známky ►


Viz také

Advertising

VÝPOČETNÍ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY