Volt (V)

Voltova definice

Volt je elektrická jednotka rozdílu napětí nebo potenciálu (symbol: V).

Jeden volt je definován jako spotřeba energie jedné jouly na elektrický náboj jednoho coulombu.

1V = 1J / C

Jeden volt se rovná proudu 1 A krát odpor 1 ohm:

1V = 1A ⋅ 1Ω

Alessandro Volta

Jednotka Volt je pojmenována po Alessandrovi Voltovi, italském fyzikovi, který vynalezl elektrickou baterii.

Voltové podjednotky a převodní tabulka

název symbol konverze příklad
mikrovolt μV 1μV = 10-6 V V = 30 μV
milivolt mV 1 mV = 10 -3 V V = 5 mV
volt V

-

V = 10V
kilovolt kV 1 kV = 10 3 V V = 2 kV
megavolt MV 1MV = 10 6 V V = 5MV

Převod voltů na watty

Výkon ve wattech (W) se rovná napětí ve voltech (V) krát proud v ampérech (A):

watt (W) = volty (V) × zesilovače (A)

Převod voltů na jouly

Energie v joulech (J) se rovná napětí ve voltech (V) krát elektrický náboj v coulombech (C):

jouly (J) = volty (V) × coulomby (C)

Převod voltů na zesilovače

Proud v ampérech (A) se rovná napětí ve voltech (V) děleno odporem v ohmech (Ω):

zesilovače (A) = volty (V) / ohmy (Ω)

Proud v ampérech (A) se rovná výkonu ve wattech (W) dělenému napětí ve voltech (V):

zesilovače (A) = watty (W) / volty (V)

Převod voltů na elektronvolty

Energie v elektronvoltech (eV) se rovná rozdílu potenciálů nebo napětí ve voltech (V) krát elektrický náboj v elektronových nábojích (e):

elektronvolty (eV) = volty (V) × elektronový náboj (e)

                             = volty (V) × 1,602176e-19 coulombů (C)

 


Viz také

JEDNOTKY ELEKTRINY A ELEKTRONIKY
RYCHLÉ STOLY