Jak převést volty na watty

Jak převést elektrické napětí ve voltech (V) na elektrickou energii ve wattech (W) .

Můžete vypočítat watty z voltů a zesilovačů, ale nemůžete převést volty na watty, protože jednotky wattů a voltů neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet stejnosměrného napětí na watt

Výkon P ve wattech se rovná napětí V ve voltech, krát proud I v ampérech:

P (W) = V (V) × I (A)

Watt se tedy rovná voltům krát zesilovačů:

watt = volt × zesilovač

nebo

W = V × A

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je proud 3 A a napájecí napětí je 15 V?

Odpověď: výkon P se rovná proudu 3 ampéry krát napětí 15 voltů.

P = 15V × 3A = 45W

Vzorec pro výpočet jednofázového střídavého napětí na watty

Skutečný výkon P ve wattech se rovná účiníku PF krát fázový proud I v ampérech, krát RMS napětí V ve voltech:

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Watt se tedy rovná účiníku krát ampér krát volt:

watt = PF × zesilovač × volt

nebo

W = PF × A × V

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je účiník 0,8 a fázový proud 3 A a napětí RMS 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 ampéry krát napětí 110 voltů.

P = 0,8 × 3A × 110V = 264 W.

Vzorec pro výpočet střídavého třífázového napětí do wattů

Skutečný výkon P ve wattech se rovná druhé odmocnině 3násobku účiníku PF násobku fázového proudu I v ampérech, krát vedení RMS napětí V L-L ve voltech:

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Watt se tedy rovná druhé odmocnině 3násobku účiníku PF krát zesilovačů krát voltů:

watt = 3 × PF × zesilovač × volt

nebo

W = 3 × PF × A × V

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je účiník 0,8 a fázový proud 3 A a napětí RMS 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 ampéry krát napětí 110 voltů.

P (W) = 3 × 0,8 × 3A × 110V = 457 W.

 

Jak převést watt na volt ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY