Kalkulačka voltů na watty

Kalkulačka voltů (V) na W (W) .

Zadejte napětí ve voltech, proud v ampérech a stisknutím tlačítka Vypočítat získáte výkon ve wattech:

Vyberte aktuální typ:  
Zadejte napětí ve voltech: V
Zadejte proud v zesilovačích: A
   
Výsledek výkonu ve wattech: W

Kalkulačka wattů na volty ►

Vzorec pro výpočet stejnosměrného napětí na watt

Výkon P ve wattech (W) se rovná napětí V ve voltech (V), krát proud I v ampérech (A):

P (W) = V (V) × I (A)

Vzorec pro výpočet jednofázového střídavého napětí na watty

Výkon P ve wattech (W) se rovná účiníku PF krát fázový proud I v ampérech (A), krát RMS napětí V ve voltech (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Vzorec pro výpočet střídavého třífázového napětí do wattů

Výpočet napětí mezi linkami

Výkon P ve wattech (W) se rovná druhé odmocnině trojnásobku účiníku PF násobku fázového proudu I v ampérech (A), krát vedení RMS napětí V L-L ve voltech (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

            ≈ 1,732 × PF × I (A) × V L-L (V)

Výpočet s vedením na neutrální napětí

Výkon P ve wattech (W) se rovná 3násobku účiníku PF násobku fázového proudu I v ampérech (A), krát linky na neutrální RMS napětí V L-N ve voltech (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V)

 

 

Výpočet voltů na watty ►

 


Viz také

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY