Indstil teorisymboler

Liste over sæt symboler for sætteori og sandsynlighed.

Tabel med symboler for sætteori

Symbol Symbolnavn Betydning /
definition
Eksempel
{} sæt en samling af elementer A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| sådan at så det A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B vejkryds objekter, der hører til sæt A og sæt B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B Union objekter, der hører til sæt A eller sæt B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B delmængde A er en delmængde af B. sæt A er inkluderet i sæt B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B korrekt delmængde / streng delmængde A er en delmængde af B, men A er ikke lig med B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B ikke delmængde sæt A er ikke en delmængde af sæt B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B superset A er et supersæt af B. sæt A inkluderer sæt B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B korrekt supersæt / streng supersæt A er et supersæt af B, men B er ikke lig med A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B ikke superset sæt A er ikke et supersæt af sæt B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A strømforsyning alle undergrupper af A  
\ mathcal {P} (A) strømforsyning alle undergrupper af A  
A = B lighed begge sæt har de samme medlemmer A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
A c supplere alle objekter, der ikke hører til sæt A  
EN' supplere alle objekter, der ikke hører til sæt A  
A \ B relativ komplement genstande, der hører til A og ikke til B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB relativ komplement genstande, der hører til A og ikke til B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B symmetrisk forskel genstande, der hører til A eller B, men ikke til deres kryds A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B symmetrisk forskel genstande, der hører til A eller B, men ikke til deres kryds A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A element af,
tilhører
sæt medlemskab A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A ikke element i intet fast medlemskab A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) bestilt par samling af 2 elementer  
A × B kartesisk produkt sæt af alle bestilte par fra A og B  
| A | kardinalitet antallet af elementer i sæt A A = {3,9,14}, | A | = 3
#EN kardinalitet antallet af elementer i sæt A A = {3,9,14}, # A = 3
| lodret bjælke sådan at A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null uendelig kardinalitet af naturlige tal indstillet  
1 aleph-one kardinalitet af tællelige ordinære tal indstillet  
Ø tomt sæt Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} universalt sæt sæt af alle mulige værdier  
0 naturlige tal / heltal indstillet (med nul) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 naturlige tal / heltal indstillet (uden nul) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
heltal sæt \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
rationelle tal indstillet \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}og b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
reelle tal indstillet \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6.343434 ∈\ mathbb {R}
komplekse tal indstillet \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Statistiske symboler ►

 


Se også

Advertising

MATTE SYMBOLER
HURTIGE TABLER