Statistiske symboler

Sandsynligheds- og statistiksymboler og definitioner.

Tabellen om sandsynligheds- og statistiksymboler

Symbol Symbolnavn Betydning / definition Eksempel
P ( A ) sandsynlighedsfunktion sandsynlighed for begivenhed A P ( A ) = 0,5
P ( AB ) sandsynlighed for begivenhedskryds sandsynlighed for begivenhederne A og B P ( AB ) = 0,5
P ( AB ) sandsynlighed for begivenheder sandsynlighed for begivenheder A eller B P ( AB ) = 0,5
P ( A | B ) betinget sandsynlighedsfunktion sandsynlighed for begivenhed En given begivenhed B opstod P ( A | B ) = 0,3
f ( x ) sandsynlighedsdensitetsfunktion (pdf) P ( axb ) = ∫ f ( x ) dx  
F ( x ) kumulativ fordelingsfunktion (cdf) F ( x ) = P ( Xx )  
μ befolkningens gennemsnit gennemsnit af befolkningsværdier μ = 10
E ( X ) forventningsværdi forventet værdi af tilfældig variabel X E ( X ) = 10
E ( X | Y ) betinget forventning forventet værdi af tilfældig variabel X givet Y E ( X | Y = 2 ) = 5
var ( X ) varians varians af tilfældig variabel X var ( X ) = 4
σ 2 varians variation af befolkningsværdier σ 2 = 4
std ( X ) standardafvigelse standardafvigelse af tilfældig variabel X std ( X ) = 2
σ X standardafvigelse standardafvigelsesværdien af ​​den tilfældige variabel X σ X = 2
median symbol median middelværdi af tilfældig variabel x eksempel
cov ( X , Y ) kovarians kovarians af tilfældige variabler X og Y cov ( X, Y ) = 4
corr ( X , Y ) sammenhæng korrelation af tilfældige variabler X og Y corr ( X, Y ) = 0,6
ρ X , Y sammenhæng korrelation af tilfældige variabler X og Y ρ X , Y = 0,6
summering summering - summen af ​​alle værdier i serieområdet eksempel
∑∑ dobbelt summering dobbelt summering eksempel
Mo mode værdi, der forekommer hyppigst i befolkningen  
MR mellemklasse MR = ( x max + x min ) / 2  
Md prøve median halvdelen af ​​befolkningen er under denne værdi  
Q 1 nederste / første kvartil 25% af befolkningen er under denne værdi  
Q 2 median / andet kvartil 50% af befolkningen er under denne værdi = medianen af ​​prøverne  
Q 3 øvre / tredje kvartil 75% af befolkningen er under denne værdi  
x prøve middelværdi gennemsnit / aritmetisk gennemsnit x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333
s 2 prøvevarians populationsprøver variansestimator s 2 = 4
s prøve standardafvigelse populationsprøver standardafvigelsesestimator s = 2
z x standard score z x = ( x - x ) / s x  
X ~ fordeling af X fordeling af tilfældig variabel X X ~ N (0,3)
N ( μ , σ 2 ) Normal fordeling gaussisk fordeling X ~ N (0,3)
U ( a , b ) ensartet fordeling lige sandsynlighed i område a, b  X ~ U (0,3)
exp (λ) eksponentiel fordeling f ( x ) = λe - λx , x ≥0  
gamma ( c , λ) gammafordeling f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0  
χ 2 ( k ) chi-kvadratfordeling f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2))  
F ( k 1 , k 2 ) F fordeling    
Papirkurv ( n , p ) binomial distribution f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk  
Poisson (λ) Poisson fordeling f ( k ) = λ k e - λ / k !  
Geom ( p ) geometrisk fordeling f ( k ) = p (1 -p ) k  
HG ( N , K , n ) hyper-geometrisk fordeling    
Bern ( p ) Bernoulli distribution    

Kombinatorikksymboler

Symbol Symbolnavn Betydning / definition Eksempel
n ! Faktor n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120
n P k permutation _ {n} P_ {k} = \ frac {n!} {(nk)!} 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60
n C k

 

kombination

kombination _ {n} C_ {k} = \ binom {n} {k} = \ frac {n!} {k! (nk)!} 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10

 

Indstil symboler ►

 


Se også

Advertising

MATTE SYMBOLER
HURTIGE TABLER