Numbrisüsteemid

Numbrisüsteem

b - arvsüsteemi alus

d n - n-nda number

n - võib alata negatiivsest arvust, kui numbril on murdosa.

N +1 - numbrite arv

Binaararvude süsteem - alus-2

Binaararvudes kasutatakse ainult 0 ja 1 numbrit.

B tähistab binaarset eesliidet.

Näited:

10101 2 = 10101B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 0 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 1 = 21

10111 2 = 10111B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 2 + 1 = 23

100011 2 = 100011B = 1 × 2 5 + 0 × 2 4 + 0 × 2 3 + 0 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 32 + 2 + 1 = 35

Oktaalnumbrite süsteem - alus-8

Oktaalnumbrid kasutavad numbreid 0..7.

Näited:

27 8 = 2 × 8 1 + 7 × 8 0 = 16 + 7 = 23

30 8 = 3 × 8 1 + 0 × 8 0 = 24

4307 8 = 4 × 8 3 + 3 × 8 2 + 0 × 8 1 + 7 × 8 0 = 2247

Kümnendsüsteem - baas-10

Kümnendarvudes kasutatakse numbreid vahemikus 0..9.

Need on tavalised numbrid, mida me kasutame.

Näide:

2538 10 = 2 × 10 3 + 5 × 10 2 + 3 × 10 1 + 8 × 10 0

Kuueteistkümnendsüsteemis - baas-16

Kuusnumbrites kasutatakse numbreid vahemikus 0..9 ja A..F.

H tähistab kuuskant eesliidet.

Näited:

28 16 = 28H = 2 × 16 1 + 8 × 16 0 = 40

2F 16 = 2FH = 2 × 16 1 + 15 × 16 0 = 47

BC12 16 = BC12H = 11 × 16 3 + 12 × 16 2 + 1 × 16 1 + 2 × 16 0 = 48146

Numbrisüsteemide teisendustabel

Kümnendkoht

Alus-10

Binaarne

Alus-2

Kaheksandik

Alus-8

Kuueteistkümnendkoht

Alus-16

0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F
16 10000 20 10
17 10001 21 11
18 10010 22 12
19 10011 23 13
20 10100 24 14
21 10101 25 15
22 10110 26 16
23 10111 27 17
24 11000 30 18
25 11001 31 19
26 11010 32 1A
27 11011 33 1B
28 11100 34 1C
29 11101 35 1D
30 11110 36 1E
31 11111 37 1F
32 100000 40 20

 


Vaata ka

Advertising

  

 

NUMBRID
KIIRED TABELID