Matemaatilised sümbolid

Matemaatiliste numbrite, avaldiste ja toimingute kirjeldamiseks kasutatakse matemaatilisi sümboleid ja märke.

Matemaatika sümbolid ja määratlused

Matemaatika põhisümbolid + - × ÷ = () </% ...
Algebra sümbolid x ≜≈∑∏ e ...
Geomeetria sümbolid ∡∟º || Δ ...
Statistilised sümbolid P ( A ) f ( x ) μ σ ρz x χ 2 ...
Loogika sümbolid ^ & + ⊕⇒∀∃∴ ...
Määra teooria sümbolid {} ∩∪⊂∈Øℝ ...
Arvutus- ja analüüsisümbolid εiy '∫ d / dx
Numbrisümbolid 01234567 ...
Kreeka tähestiku sümbolid αβγδεζηθ ...
Rooma numbrid XIVLCD

 

 

 


Vaata ka

Advertising

MATM SÜMBOLID
KIIRED TABELID