Loogika sümbolid

Loogikalised märgid ja sümbolid

Matemaatika loogika sümbolid

Sümbol Sümbol Nimi Tähendus / määratlus Näide
ja ja x y
^ vaip / tsirkumfleks ja x ^ y
& ampersand ja x & y
+ pluss või x + y
tagurpidi või xy
| vertikaalne joon või x | y
x ' üks tsitaat mitte - eitus x '
x baar mitte - eitus x
¬ mitte mitte - eitus ¬ x
! hüüumärk mitte - eitus ! x
ringis pluss / oplus eksklusiivne või - xor xy
~ tilde eitus ~ x
tähendab    
samaväärne siis ja ainult siis (iff)  
samaväärne siis ja ainult siis (iff)  
kõigi jaoks    
on olemas    
pole olemas    
seega    
sest / ajast    

 


Vaata ka

Advertising

MATM SÜMBOLID
KIIRED TABELID