Geomeetria sümbolid

Sümbolite tabel geomeetrias:

Sümbol Sümbol Nimi Tähendus / määratlus Näide
nurk moodustunud kahest kiirest ABC = 30 °
nurk mõõdetud nurk   nurkABC = 30 °
nurk sfääriline nurk   AOB = 30 °
täisnurk = 90 ° a = 90 °
° kraadi 1 pööre = 360 ° a = 60 °
deg kraadi 1 pööre = 360 kraadi a = 60 kraadi
peamine kaareminut, 1 ° = 60 ′ α = 60 ° 59 ′
topelt prime kaarsekund, 1 ′ = 60 ″ α = 60 ° 59′59 ″
rida rida lõpmatu joon  
AB rea segment joon punktist A punkti B  
kiir kiir joon, mis algab punktist A  
kaar kaar kaar punktist A punkti B kaar = 60 °
risti risti jooned (90 ° nurk) ACeKr
paralleelselt paralleelsed jooned ABCD
ühilduv geomeetriliste kujundite ja suuruse samaväärsus ∆ABC ≅ ∆XYZ
~ sarnasus sama kujuga, mitte sama suurusega ∆ABC ~ ∆XYZ
Δ kolmnurk kolmnurga kuju ΔABC ≅ ΔBCD
| x - y | kaugus kaugus punktide x ja y vahel | x - y | = 5
π pi konstantne π = 3,141592654 ...

on ringi ümbermõõdu ja läbimõõdu suhe

c = πd = 2⋅ πr
rad radiaanid radiaanide nurgaühik 360 ° = 2π rad
c radiaanid radiaanide nurgaühik 360 ° = 2π c
grad gradians / gons grads nurgaühik 360 ° = 400 grad
g gradians / gons grads nurgaühik 360 ° = 400 g

 

Algebra sümbolid ►

 


Vaata ka

Advertising

MATM SÜMBOLID
KIIRED TABELID