המרת eV ל- keV

מחשבון המרה של אלקטרונים-וולט (eV) לקילואלקטרונים-וולט (keV) וכיצד להמיר.

מחשבון המרה eV ל- keV

eV ל- keV, מחשבון המרת אנרגיה.

הזן את האנרגיה בוולט אלקטרונים ולחץ על כפתור המר :

eV
   
תוצאה בקילומטר-וולט: keV

המרת keV ל- eV ►

כיצד להמיר eV ל- keV

וולט אלקטרונים אחד שווה לאלף וולט וולט:

1eV = 0.001keV

האנרגיה ב kiloelectron וולט E (keV) שווה האנרגיה אלקטרון וולט E (eV) מחולק 1000:

E (keV) = E (eV) / 1000

 

דוגמא

המר 500 eV ל- keV:

E (keV) = 500 eV / 1000 = 0.5 keV

טבלת המרה של eV ל- keV

אנרגיה (eV) אנרגיה (keV)
1 eV 0.001 keV
2 eV 0.002 keV
3 eV 0.003 keV
4 eV 0.004 keV
5 eV 0.005 keV
6 eV 0.006 keV
7 eV 0.007 keV
8 eV 0.008 keV
9 eV 0.009 keV
10 eV 0.01 keV
20 eV 0.02 keV
30 eV 0.03 keV
40 eV 0.04 keV
50 eV 0.05 keV
60 eV 0.06 keV
70 eV 0.07 keV
80 eV 0.08 keV
90 eV 0.09 keV
100 eV 0.1 keV
200 eV 0.2 keV
300 eV 0.3 keV
400 eV 0.4 keV
500 eV 0.5 keV
600 eV 0.6 keV
700 eV 0.7 keV
800 eV 0.8 keV
900 eV 0.9 keV
1000 eV 1 keV
2000 eV 2 keV
3000 eV 3 keV
4000 eV 4 keV
5000 eV 5 keV
6000 eV 6 keV
7000 eV 7 keV
8000 eV 8 keV
9000 eV 9 keV
10000 eV 10 keV
100000 eV 100 keV

 

המרת keV ל- eV ►

 


ראה גם

Advertising

המרת אנרגיה
שולחנות מהירים