המרה של eV ל- MeV

מחשבון המרה של אלקטרונים-וולט (eV) למגה-אלקטרונים-וולט (MeV) וכיצד להמיר.

מחשבון המרה eV ל- MeV

eV ל- MeV, מחשבון המרת אנרגיה.

הזן את האנרגיה בוולט אלקטרונים ולחץ על כפתור המר :

eV
   
תוצאה במגלטים אלקטרוניים: MeV

המרת MeV ל- eV ►

כיצד להמיר eV ל- MeV

וולט אלקטרוני אחד שווה למיליון וולט וולט:

1 eV = 0.000001 MeV

האנרגיה בוולט E (MeV) שווה לאנרגיה בוולט E (eV) חלקי 1000000:

E (MeV) = E (eV) / 1000000

 

דוגמא

המר 500 eV ל- MeV:

E (MeV) = 500 eV / 1000000 = 0.0005 MeV

טבלת המרות eV ל- MeV

אנרגיה (eV) אנרגיה (MeV)
1 eV 0.000001 MeV
2 eV 0.000002 MeV
3 eV 0.000003 MeV
4 eV 0.000004 MeV
5 eV 0.000005 MeV
6 eV 0.000006 MeV
7 eV 0.000007 MeV
8 eV 0.000008 MeV
9 eV 0.000009 MeV
10 eV 0.00001 MeV
20 eV 0.00002 MeV
30 eV 0.00003 MeV
40 eV 0.00004 MeV
50 eV 0.00005 MeV
60 eV 0.00006 MeV
70 eV 0.00007 MeV
80 eV 0.00008 MeV
90 eV 0.00009 MeV
100 eV 0.0001 MeV
200 eV 0.0002 MeV
300 eV 0.0003 MeV
400 eV 0.0004 MeV
500 eV 0.0005 MeV
600 eV 0.0006 MeV
700 eV 0.0007 MeV
800 eV 0.0008 MeV
900 eV 0.0009 MeV
1000 eV 0.001 MeV
2000 eV 0.002 MeV
3000 eV 0.003 MeV
4000 eV 0.004 MeV
5000 eV 0.005 MeV
6000 eV 0.006 MeV
7000 eV 0.007 MeV
8000 eV 0.008 MeV
9000 eV 0.009 MeV
10000 eV 0.01 MeV
100000 eV 0.1 MeV
1000000 eV 1 MeV

 

המרת MeV ל- eV ►

 


ראה גם

Advertising

המרת אנרגיה
שולחנות מהירים