המרת GeV ל- eV

מחשבון המרה של גיגא-אלקטרונים-וולט (GeV) לאלקטרון-וולט (eV) וכיצד להמיר.

מחשבון המרה GeV ל- eV

GeV ל- eV, מחשבון המרת אנרגיה.

הזן את האנרגיה בוולטים אלקטרוניים ולחץ על כפתור המר :

GeV
   
תוצאה במתח אלקטרונים: eV

המרה של eV ל- GeV ►

כיצד להמיר GeV ל- eV

וולט gigaelectron אחד שווה ל -10 9 וולט אלקטרונים:

1 GeV = 10 9 eV

האנרגיה בוולט אלקטרונים E (eV) שווה לאנרגיה ב וולט אלקטרוני וולט (GeV) כפול 1000000000:

E (eV) = E (GeV) × 10 9 = E (GeV) × 1000000000

 

דוגמא

המר 5GeV ל- eV:

E (eV) = 5GeV × 10 9 = 5 × 10 9 eV

טבלת המרות GeV ל- eV

אנרגיה (GeV) אנרגיה (eV)
0.001 GeV 1x10 6 eV
0.002 GeV 2x10 6 eV
0.003 GeV 3x10 6 eV
0.004 GeV 4x10 6 eV
0.005 GeV 5x10 6 eV
0.006 GeV 6x10 6 eV
0.007 GeV 7x10 6 eV
0.008 GeV 8x10 6 eV
0.009 GeV 9x10 6 eV
0.01 GeV 1x10 7 eV
0.02 GeV 2x10 7 eV
0.03 GeV 3x10 7 eV
0.04 GeV 4x10 7 eV
0.05 GeV 5x10 7 eV
0.06 GeV 6x10 7 eV
0.07 GeV 7x10 7 eV
0.08 GeV 8x10 7 eV
0.09 GeV 9x10 7 eV
0.1 GeV 1x10 8 eV
0.2 GeV 2x10 8 eV
0.3 GeV 3x10 8 eV
0.4 GeV 4x10 8 eV
0.5 GeV 5x10 8 eV
0.6 GeV 6x10 8 eV
0.7 GeV 7x10 8 eV
0.8 GeV 8x10 8 eV
0.9 GeV 9x10 8 eV
1 GeV 1x10 9 eV
2 GeV 2x10 9 eV
3 GeV 3x10 9 eV
4 GeV 4x10 9 eV
5 GeV 5x10 9 eV
6 GeV 6x10 9 eV
7 GeV 7x10 9 eV
8 GeV 8x10 9 eV
9 GeV 9x10 9 eV
10 GeV 1x10 10 eV
100 GeV 1x10 11 eV

 

המרה של eV ל- GeV ►

 


ראה גם

Advertising

המרת אנרגיה
שולחנות מהירים