כיצד להמיר מעלות לרדיאנים

נוסחת המרה של מעלות לרדיאנים

תואר אחד שווה ל- 0.01745329252 רדיאנים:

1 ° = π / 180 ° = 0.005555556π = 0.01745329252 rad

הזווית α ברדיאנים שווה לזווית α במעלות כפול pi קבוע חלקי 180 מעלות:

α (רדיאנים) = α (מעלות) × π / 180 °

או

רדיאנים = מעלות × π / 180 °

דוגמא

המרת זווית של 30 מעלות לרדיאנים:

α (רדיאנים) = α (מעלות) × π / 180 ° = 30 ° × 3.1459 / 180 ° = 0.5236 rad

דרגות לרדיאנים מבחינת פי

הזווית α ברדיאנים שווה לזווית α במעלות כפול pi קבוע חלקי 180 מעלות:

α (רדיאנים) = (α (מעלות) / 180 °) × π

דוגמא

המר זווית של 30 מעלות לרדיאנים במונחים של pi:

α (רדיאנים) = (α (מעלות) / 180 °) × π = (30 ° / 180 °) × π

 = (1/6) × π = π / 6 rad = 0.166667π rad

 

כיצד להמיר רדיאנים למעלות ►

 


ראה גם

Advertising

מספר המרה
שולחנות מהירים