כיצד להמיר בינארי לעשרוני

המספר העשרוני שווה לסכום הספרות הבינאריות (d n ) כפול מכוחן 2 (2 n ):

עשרוני = d 0 × 2 0 + d 1 × 2 1 + d 2 × 2 2 + ...

דוגמה מס '1

מצא את הערך העשרוני של 111001 2 :

מספר בינארי: 1 1 1 0 0 1
כוח של 2: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

111001 2 = 1⋅2 5 + 1⋅2 4 + 1⋅2 3 + 0⋅2 2 + 0⋅2 1 + 1⋅2 0 = 57 10

דוגמה מס '2

מצא את הערך העשרוני של 100011 2 :

מספר בינארי: 1 0 0 0 1 1
כוח של 2: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

100011 2 = 1⋅2 5 + 0⋅2 4 + 0⋅2 3 + 0⋅2 2 + 1⋅2 1 + 1⋅2 0 = 35 10

ממיר בינארי לעשרוני ►

טבלת המרה בינארית לעשרונית

בינארי נקודה
0 0
1 1
10 2
11 3
100 4
101 5
110 6
111 7
1000 8
1001 9
1010 10
1011 11
1100 12
1101 13
1110 14
1111 15
10000 16
10001 17
10010 18
10011 19
10100 20
10101 21
10110 22
10111 23
11000 24
11001 25
11010 26
11011 27
11100 28
11101 29
11110 30
11111 31
100000 32
1000000 64
10000000 128
100000000 256

 

כיצד להמיר עשרוני לבינארי ►

 


ראה גם

Advertising

מספר המרה
שולחנות מהירים