כיצד להמיר רדיאנים למעלות

נוסחת המרה רדיאנים למעלות

תואר אחד שווה ל- 0.01745329252 רדיאנים:

1 ° = π / 180 ° = 0.005555556π = 0.01745329252 rad

רדיאן אחד שווה 57.295779513 מעלות:

רד 1 = 180 ° / π = 57.295779513 °

 

הזווית α במעלות שווה לזווית α ברדיאנים כ -180 מעלות חלקי קבוע pi:

α (מעלות) = α (רדיאנים) × 180 ° / π

או

מעלות = רדיאנים × 180 ° / π

דוגמא

המר 0.5236 זווית ראד למעלות:

α (מעלות) = α (רדיאנים) × 180 ° / π = 0.5236 רד × 180 ° / 3.1459 = 30 °

 

כיצד להמיר מעלות לרדיאנים ►

 


ראה גם

Advertising

מספר המרה
שולחנות מהירים