כיצד להמיר ספרות רומיות למספר

כיצד להמיר ספרות רומיות למספר עשרוני.

ספרות רומיות להמרה של מספר עשרוני

עבור הספרה הרומית r:

 1. מהטבלה הבאה, מצא את הספרה הרומית הגבוהה ביותר (n) עם הערך העשרוני הגבוה ביותר (v)

  שנלקח מהחלק השמאלי של הספרה הרומית r:

 2.  

  ספרה רומאית (n) ערך עשרוני (v)
  אני 1
  IV 4
  וי 5
  ט ' 9
  X 10
  XL 40
  L 50
  XC 90
  ג 100
  CD 400
  ד 500
  CM 900
  M 1000

   

 3. הוסף למספר העשרוני x את הערך v של הספרה הרומית שמצאת:

  x = x + v

 4. חזור על שלבים 1 ו -2 עד שתקבל את כל הספרות הרומיות של r.

דוגמה מס '1

r = XXXVI

איטרציה # הספרה הרומית הגבוהה ביותר (n) הערך העשרוני הגבוה ביותר (v) מספר עשרוני (x)
1 X 10 10
2 X 10 20
3 X 10 30
4 וי 5 35
5 אני 1 36

 

דוגמה מס '2

r = MMXII

איטרציה # הספרה הרומית הגבוהה ביותר (n) הערך העשרוני הגבוה ביותר (v) מספר עשרוני (x)
1 M 1000 1000
2 M 1000 2000
3 X 10 2010
4 אני 1 2011
5 אני 1 2012

 

 

דוגמה מס '3

r = MCMXCVI

איטרציה # הספרה הרומית הגבוהה ביותר (n) הערך העשרוני הגבוה ביותר (v) מספר עשרוני (x)
1 M 1000 1000
2 CM 900 1900
3 XC 90 1990
4 וי 5 1995
5 אני 1 1996

 

כיצד להמיר מספר למספרים רומאיים ►

 


ראה גם

Advertising

מספר המרה
שולחנות מהירים