מחשבון אחוזים

מה זה % מתוך ?  
זה אחוז האחוזים של ? %
הוא % של מה?
מה השינוי באחוזים
מ אל ? %
אָחוּז:     שבריר:   נקודה:  
%

חישובי אחוזים

אחוז חישוב ערך

מה זה 20% מ- $ 60?

20% מוכפלים בסך 60 דולר:

20% × $ 60 = (20/100) × $ 60 = 0.2 × $ 60 = $ 12

אחוז חישוב

12 דולר זה איזה אחוז מ -60 דולר?

12 $ מחולק ב 60 $ ומכופל ב 100%:

($ 12 / $ 60) × 100% = 20%

חישוב ערך מלא

12 דולר הם 20% ממה?

12 דולר מחולק ב -20%:

$ 12/20% = ($ 12/20) × 100 = $ 60

חישוב אחוז שינוי

מה אחוז השינוי מ- $ 40 ל- $ 50?

ההפרש בין $ 50 ל- $ 40 מחולק ב- $ 40 ומכופל ב 100%:

[($ 50 - $ 40) / $ 40] × 100% = 0.25 × 100% = 25%

 


ראה גם

Advertising

מחשבונים למתמטיקה
שולחנות מהירים