Kā pārveidot milampus par ampēriem

Kā pārveidot elektrisko strāvu no miliampiem (mA) uz ampēriem (A) .

pārveidošana par ampēriem ampēros

Pašreizējais I (A) ampēros ir vienāds ar strāvu I (mA) miliampos, dalīts ar 1000 miiliampiem uz ampēru:

I (A) = I (mA) / 1000mA / A

 

Tātad ampēri ir vienādi ar miliampiem, dalīti ar 1000 miiliampiem uz ampēru:

amp = miliamps / 1000

vai

A = mA / 1000

Piemērs

Konvertēt strāvu 300 milliamperos uz ampēriem:

Strāvas stiprums I ampēros (A) ir vienāds ar 300 miliamperiem (mA), dalīts ar 1000 mA / A:

I (A) = 300 mA / 1000 mA / A = 0,3 A

 

Kā pārveidot ampērus par miliampiem ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE APRĒĶINI
ĀTRAS TABULAS