Kā pārveidot voltus vatos

Kā pārvērst elektrisko spriegumu , kas volti (V) , kas elektroenerģiju ar vatos (W) .

Jūs varat aprēķināt vatus no voltiem un ampēriem, bet nevarat pārveidot voltus vatos, jo vatu un voltu mērvienībās netiek mērīts viens un tas pats lielums.

DC voltu līdz vatu aprēķina formula

Jauda P vatos ir vienāda ar spriegumu V voltos, reizinot ar strāvu I ampēros:

P (W) = V (V) × I (A)

Tātad vati ir vienādi ar voltiem un ampēriem:

vats = volts × amp

vai

W = V × A

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš vatos, ja strāva ir 3A un sprieguma padeve ir 15V?

Atbilde: jauda P ir vienāda ar strāvu 3 ampēri, reizinot ar spriegumu 15 volti.

P = 15V × 3A = 45W

Maiņstrāvas vienfāzes voltu līdz vatu aprēķināšanas formula

Reālā jauda P vatos ir vienāda ar jaudas koeficientu PF, kas reizināts ar fāzes strāvu I ampēros, reizinot ar RMS spriegumu V voltos:

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Tātad vati ir vienādi ar jaudas koeficientu, kas reizināts ar ampēriem un voltiem:

vats = PF × amp × volts

vai

W = PF × A × V

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš vatos, ja jaudas koeficients ir 0,8 un fāzes strāva ir 3A un RMS sprieguma padeve ir 110 V?

Atbilde: jauda P ir vienāda ar jaudas koeficientu, kas ir 0,8 reizes lielāks par strāvas stiprumu 3 ampēriem un spriegumu 110 volti.

P = 0,8 × 3A × 110V = 264W

Maiņstrāvas trīsfāžu voltu līdz vatu aprēķināšanas formula

Faktiskā jauda P vatos ir vienāda ar kvadrātsakni, kas reizināta ar jaudas koeficientu PF, reizinot ar fāzes strāvu I ampēros, reizinot līnijas ar līniju RMS spriegumu V L-L voltos:

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Tātad vati ir vienādi ar kvadrātsakni, kas ir 3 reizes lielāks par jaudas koeficientu PF, reizinot ar ampēriem un voltiem:

vats = 3 × PF × amp × volts

vai

W = 3 × PF × A × V

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš vatos, ja jaudas koeficients ir 0,8 un fāzes strāva ir 3A un RMS sprieguma padeve ir 110 V?

Atbilde: jauda P ir vienāda ar jaudas koeficientu, kas ir 0,8 reizes lielāks par strāvas stiprumu 3 ampēri un reižu lielāks par 110 voltu spriegumu.

P (W) = 3 × 0,8 × 3A × 110 V = 457 W

 

Kā pārveidot vatus voltos ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE APRĒĶINI
ĀTRAS TABULAS