Kā pārveidot ampērus vatos

Kā pārvērst elektrisko strāvu , kas ampēri (A) līdz elektrisko jaudu , kas vatos (W) .

Vatus var aprēķināt no ampēriem un voltiem . Jūs nevarat pārveidot ampērus vatos, jo vatu un ampēru mērvienībās netiek mērīts viens un tas pats daudzums.

DC ampēru un vatu aprēķina formula

Jauda P vatos (W) ir vienāda ar strāvu I ampēros (A), reizinot ar spriegumu V voltos (V):

P (W) = I (A) × V (V)

Tātad vati ir vienādi ar ampēriem un voltiem:

vats = amp × amp. volts

vai

W = A × V

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš vatos, ja strāva ir 3A un sprieguma padeve ir 110V?

Atbilde: jauda P ir vienāda ar strāvu 3 ampēri, kas reizināta ar 110 voltu spriegumu.

P = 3A × 110V = 330W

Maiņstrāvas vienfāzes ampēru un vatu aprēķināšanas formula

Reālā jauda P vatos (W) ir vienāda ar jaudas koeficientu PF, kas reizināts ar fāzes strāvu I ampēros (A), reizinot ar RMS spriegumu V voltos (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Tātad vati ir vienādi ar jaudas koeficientu, kas reizināts ar ampēriem un voltiem:

vats = PF × amp × volts

vai

W = PF × A × V

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš vatos, ja jaudas koeficients ir 0,8 un fāzes strāva ir 3A un RMS sprieguma padeve ir 110 V?

Atbilde: jauda P ir vienāda ar jaudas koeficientu, kas ir 0,8 reizes lielāks par strāvas stiprumu 3 ampēriem un spriegumu 110 volti.

P = 0,8 × 3A × 110V = 264W

Maiņstrāvas trīsfāžu ampēru līdz vatiem aprēķina formula

Vatu aprēķins ar līnijas līdz līnijas spriegumu

Faktiskā jauda P vatos (W) ir vienāda ar kvadrātsakni, kas reizināta ar jaudas koeficientu PF, reizinot ar fāzes strāvu I ampēros (A), reizinot līnijas ar līniju RMS spriegumu V L-L voltos (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Tātad vati ir vienādi ar kvadrātsakni, kas ir 3 reizes lielāks par jaudas koeficientu PF, reizinot ar ampēriem un voltiem:

vats = 3 × PF × amp × volts

vai

W = 3 × PF × A × V

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš vatos, ja jaudas koeficients ir 0,8 un fāzes strāva ir 3A un RMS sprieguma padeve ir 110 V?

Atbilde: jauda P ir vienāda ar jaudas koeficientu, kas ir 0,8 reizes lielāks par strāvas stiprumu 3 ampēri un reižu lielāks par 110 voltu spriegumu.

P = 3 × 0,8 × 3A × 110V = 457W

Vatu aprēķins ar līnijas līdz neitrālajam spriegumam

Aprēķins pieņem, ka slodzes ir līdzsvarotas.

Faktiskā jauda P vatos (W) ir vienāda ar 3 reizes lielāku jaudas koeficientu PF, kas reizināts ar fāzes strāvu I ampēros (A), reizinot līniju ar neitrālu RMS spriegumu V L-0 voltos (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-0 (V)

Tātad vati ir vienādi ar 3 reizes lielāku jaudas koeficientu PF reizes ampēri un volti:

vats = 3 × PF × amp × volts

vai

W = 3 × PF × A × V

 

Kā pārveidot vatus ampēros ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE APRĒĶINI
ĀTRAS TABULAS