Kā pārveidot ampērus par kilovatiem

Kā pārvērst elektrisko strāvu , kas ampēri (A) , kas elektroenerģiju ar kilovatos (kW) .

Jūs varat aprēķināt kilovatus no ampēriem un voltiem . Jūs nevarat pārveidot ampērus par kilovatiem, jo ​​kilovatu un ampēru vienībās netiek mērīts viens un tas pats daudzums.

DC ampēru un kilovatu aprēķina formula

Jauda P kilovatos ir vienāda ar strāvu I ampēros, reizinot spriegumu V voltos, dalot ar 1000:

P (kW) = I (A) × V (V) / 1000

Tātad kilovati ir vienādi ar ampēru reizinājumu ar voltu, dalītu ar 1000:

kilovats = amp × volts / 1000

vai

kW = A × V / 1000

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš kW, ja strāva ir 3A un sprieguma padeve ir 110V?

Atbilde: jauda P ir vienāda ar strāvu 3 ampēri, reizināta ar 110 voltu spriegumu, dalīta ar 1000.

P = 3A × 110V / 1000 = 0,33kW

Maiņstrāvas vienfāzes ampēru līdz kilovatiem aprēķina formula

Reālā jauda P kilovatos ir vienāda ar jaudas koeficientu PF, kas reizināts ar fāzes strāvu I ampēros, reizinot ar RMS spriegumu V voltos, dalot ar 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Tātad kilovati ir vienādi ar jaudas koeficienta reizinājumu ar ampēriem un voltiem, dalītu ar 1000:

kilovats = PF × amp × volts / 1000

vai

kW = PF × A × V / 1000

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš kW, ja jaudas koeficients ir 0,8 un fāzes strāva ir 3A un RMS sprieguma padeve ir 110 V?

Atbilde: jauda P ir vienāda ar jaudas koeficientu, kas ir 0,8 reizes lielāks par strāvas stiprumu 3 ampēriem un 110 voltu spriegumu, dalīts ar 1000.

P = 0,8 × 3A × 110 V / 1000 = 0,264 kW

Maiņstrāvas trīsfāžu ampēru līdz kilovatu aprēķina formula

Patiesā jauda P kilovatos ir vienāda ar kvadrātsakni, kas reizināta ar jaudas koeficientu PF, reizinot ar fāzes strāvu I ampēros, reizinot līnijas ar līniju RMS spriegumu V L-L voltos, dalot ar 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

Tātad kilovati ir vienādi ar kvadrātsakni, kas reizināta ar jaudas koeficientu 3 reizes PF, reizinot ar ampēriem, reizinot ar voltu, dalot ar 1000:

kilovats = 3 × PF × amp × volts / 1000

vai

kW = 3 × PF × A × V / 1000

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš kW, ja jaudas koeficients ir 0,8 un fāzes strāva ir 3A un RMS sprieguma padeve ir 110 V?

Atbilde: jauda P ir vienāda ar kvadrātsakni, kura reizina ar jaudas koeficientu 3 reizes, 0,8 reizes lielāku par strāvu no 3 ampēriem, reizinot ar 110 voltu spriegumu, dalot ar 1000.

P = 3 × 0,8 × 3A × 110V / 1000 = 0,457kW

 

Kā konvertēt kilovatus uz ampēriem ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE APRĒĶINI
ĀTRAS TABULAS