जूलमध्ये 1 केजे रूपांतरित कसे करावे

1 किलोज्यूल (केजे) ची ऊर्जा जूल (जे) मध्ये रूपांतरित कशी करावी.

जूलस (जे) मधील ऊर्जा ई 1 किलोज्यूल वेळा 1000 च्या समान आहे:

(जे) = 1 केजे × 1000 = 1000 जे

 

तर 1 किलोज्यूल (केजे) बरोबर 1000 जौल्स (जे):

1 केजे = 1000 जे

 

केजेला जूलमध्ये कसे रुपांतरित करावे ►

 


हे देखील पहा

Advertising

ऊर्जा संमेलन
वेगवान सारण्या