5 केजे जूलमध्ये रूपांतरित कसे करावे

5 किलोज्यूल (केजे) ची ज्युल्स (जे) मध्ये रूपांतरित कसे करावे.

जौल्स (जे) मधील ई ऊर्जा 5 किलोज्यल्स वेळा 1000 च्या समान आहे:

(जे) = 5 केजे × 1000 = 5000J

 

तर 5 किलोज्यूल (केजे) बरोबर 5000 ज्यूल (जे):

5 केजे = 5000 जे

 

केजेला जूलमध्ये कसे रुपांतरित करावे ►

 


हे देखील पहा

Advertising

ऊर्जा संमेलन
वेगवान सारण्या