जूलला किलोज्यल्समध्ये रूपांतरित कसे करावे

जूल (उर्जा) मध्ये किलोज्यूल (केजे) मध्ये ऊर्जा कशी रूपांतरित करावी.

जूलला केजे मध्ये कसे रूपांतरित करावे

एक किलोज्यूल 1000 जौल्सइतके आहे:

1 केजे = 1000 जे

किलोज्यूल (केजे) मधील ई ऊर्जा 1000 च्या सहाय्याने विभाजित जौल्स (जे) मधील उर्जेइतकी असते:

(केजे) = (जे) / 1000

उदाहरण

400J ते किलोज्यूलमध्ये रुपांतरित करा.

किलोज्यूल (केजे) मधील ई ऊर्जा 1000 च्या सहाय्याने 400 जूल (जे) च्या समतुल्य आहे:

(केजे) = 400 जे / 1000 = 0.4 केजे

 

जूल ते केजे रूपांतरण कॅल्क्युलेटर ►

 


हे देखील पहा

Advertising

ऊर्जा संमेलन
वेगवान सारण्या