जूलमध्ये 2 केजे रूपांतरित कसे करावे

2 किलोज्यूल (केजे) ची ऊर्जा जूल (जे) मध्ये रूपांतरित कशी करावी.

जूलस (जे) मधील ई ऊर्जा 2 किलोज्यल्स वेळा 1000 इतकी असते:

(जे) = 2 केजे × 1000 = 2000 जे

 

तर 2 किलोज्यूल (केजे) 2000 ज्यूल (जे) च्या समतुल्यः

2 केजे = 2000 जे

 

केजेला जूलमध्ये कसे रुपांतरित करावे ►

 


हे देखील पहा

Advertising

ऊर्जा संमेलन
वेगवान सारण्या