कॅलरी कॅल्कमध्ये रूपांतरित कसे करावे

कॅलरी (कॅलरी) किलोकॅलोरी (केसीएल) मध्ये रूपांतरित कसे करावे .

लहान आणि मोठ्या कॅलरी

लहान कॅलरी (कॅलरी) ही 1 वातावरणाच्या दाबाने 1 ग्रॅम पाण्यात 1 डिग्री सेल्सिअस वाढवण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा आहे.

मोठ्या कॅलरी (कॅल) ही 1 वातावरणाच्या दाबाने 1 किलो पाणी 1 डिग्री सेल्सिअस वाढवण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा असते.

मोठ्या कॅलरीला अन्न कॅलरी देखील म्हटले जाते आणि ते अन्न उर्जेचे एकक म्हणून वापरले जाते.

कॅल ते केकॅलरी - लहान कॅलरी ते लहान किलोकोलरी

1 किलोकॅलरी = 1000 कॅलरी

लहान किलोकॅलोरी (केकॅल) मधील उर्जा 1000 कॅलरीज (कॅलरी) मध्ये विभाजीत केलेल्या उर्जाइतके असते:

(केसीएल) = (कॅलरी) / 1000

उदाहरण

6000 कॅलरी छोट्या कॅल्कमध्ये रुपांतरित करा:

(किलोकॅलरी) = 6000 कॅलरी / 1000 = 6 किलोकॅलरी

कॅल टू कॅकॅलरी - लहान कॅलरीमधून लहान कॅलरीमध्ये

1 किलोकॅलरी = 1 कॅलरी

लहान कॅलोरी (उष्मांक) मधील उर्जा मोठ्या प्रमाणात कॅलरी (कॅलरी) मधील उर्जेइतकी असते:

(केसीएल) = (कॅल)

उदाहरण

6 कॅलरी कॅल्कॅलमध्ये रुपांतरित करा:

(केसीएल) = 6 कॅल = 6 किलोकॅलरी

 

कॅल्करीला कॅलरीमध्ये रूपांतरित कसे करावे

 


हे देखील पहा

Advertising

ऊर्जा संमेलन
वेगवान सारण्या