जूलसला कॅलरीमध्ये रूपांतरित कसे करावे

जूलस (जे) मधील उर्जा कॅलरी (कॅलरी) मध्ये रूपांतरित कशी करावी.

लहान आणि मोठ्या कॅलरी

लहान कॅलरी (कॅलरी) ही 1 वातावरणाच्या दाबाने 1 ग्रॅम पाण्यात 1 डिग्री सेल्सिअस वाढवण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा आहे.

मोठ्या कॅलरी (कॅल) ही 1 वातावरणाच्या दाबाने 1 किलो पाणी 1 डिग्री सेल्सिअस वाढवण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा असते.

मोठ्या कॅलरीला अन्न कॅलरी देखील म्हटले जाते आणि ते अन्न उर्जेचे एकक म्हणून वापरले जाते.

जूलमधून कॅलरीमध्ये कसे रूपांतरित करावे

ज्युल्स ते थर्मोकेमिकल कॅलरी

1 सीएल व्या = 4.184 जे

थर्माकेमिकल कॅलरीज (कॅल्थ) मधील उर्जा ज्यूल्स (जे) मधील उर्जेच्या तुलनेत 18.१44 ने भागली आहे :

(कॅल) = (जे) / 4.184

उदाहरण

600 जूलमध्ये थर्मोकेमिकल कॅलरीमध्ये रुपांतरित करा.

(कॅल) = 600 जे / 4.184 = 143.4 सीएल व्या

ज्युल्स ते 15 डिग्री सेल्सिअस कॅलरी

1 कॅल 15 = 4.1855 जे

15 डिग्री सेल्सियस कॅलरी (कॅल 15 ) मधील उर्जा ज्यूल्स (जे) मधील उर्जेच्या तुलनेत 4.1855 ने विभाजित केली आहे:

(कॅल 15 ) = (जे) / 4.1855

उदाहरण

600 जूलमध्ये 15 डिग्री सेल्सिअस कॅलरीमध्ये रुपांतरित करा.

(कॅल 15 ) = 600 जे / 4.1855 = 143.352 कॅल 15

मोठ्या / खाद्य कॅलरीमध्ये जूल

1 कॅल = 4.184 केजे = 4184 जे

(कॅल) मोठ्या / खाद्य उष्मांकांमध्ये उर्जा ज्यूल्स (जे) मधील उर्जेच्या समान आहे जी 84१8484 ने विभागली आहे:

(कॅल) = (जे) / 4184

उदाहरण

600 जूल खाद्य पदार्थामध्ये रुपांतरित करा.

(कॅल) = 600 जे / 4184 = 0.1434 कॅल

 

ज्युल्स ते कॅलरी रूपांतरण कॅल्क्युलेटर ►

 


हे देखील पहा

Advertising

ऊर्जा संमेलन
वेगवान सारण्या