बायनरी ते दशांश कनवर्टर

2
दशांश संख्या:
10
स्वाक्षरी केलेल्या 2 च्या परिशिष्टातून दशांश:
10
हेक्स क्रमांक:
16
दशांश गणना चरण:
 

दशांश ते बायनरी कनवर्टर ►

दशांश मध्ये बायनरी रूपांतरित कसे करावे

एन अंकांसह बायनरी नंबरसाठी:

डी एन -1  ... डी 3  डी 2  डी 1  डी 0

दशांश संख्या बायनरी अंकांच्या बेरीजच्या (डी एन ) त्यांच्या 2 (2 एन ) सामर्थ्याच्या गुणाइतकी असते :

दशांश = डी 0 × 2 0 + डी 1 × 2 1 + डी 2 × 2 2 + ...

उदाहरण

111001 2 चे दशांश मूल्य शोधा :

बायनरी नंबर: 1 1 1 0 0 1
2 ची शक्ती: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

111001 2 = 1⋅2 5 + 1⋅2 4 + 1⋅2 3 + 0⋅2 2 + 0⋅2 1 + 1⋅2 0 = 57 10

बायनरी ते दशांश रूपांतरण सारणी

बायनरी
नंबर
दशांश
संख्या
हेक्स
क्रमांक
0 0 0
1 1 1
10 2 2
11 3 | 3 |
100 4 4
101 5 5
110 6 6
111 7 7
1000 8 8
1001 9 9
1010 10
1011 11
1100 12 सी
1101 13 डी
1110 14
1111 15 एफ
10000 16 10
10001 17 11
10010 18 12
10011 19 13
10100 20 14
10101 21 15
10110 22 16
10111 23 17
11000 24 18
11001 25 19
11010 26 1 ए
11011 27 1 बी
11100 28 1 सी
11101 29 1 डी
11110 30 1E
11111 31 1 एफ
100000 32 20
1000000 64 40
10000000 128 80
100000000 256 100

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या