० चे आर्कोज म्हणजे काय?

आर्कोकोस 0 =?

आर्कोकोसिन हे व्यस्त कोसाइन कार्य आहे.

असल्याने

कॉस 0 = कॉस 0º = 1

0 चे आर्कोकोसिन 0 च्या व्यस्त कोसाइन फंक्शनसारखे असते, जे π / 2 रेडियन किंवा 90 अंश इतके असते:

आर्कोकोस 0 = कॉस -1 0 = π / 2 रॅड = 90º

 

 


हे देखील पहा

Advertising

एआरसीओसीओएस
वेगवान सारण्या