पापाचे आर्कोज म्हणजे काय (x)

X च्या साइनची आर्कोकोसिन

 

X च्या sine ची आर्कोकोसिन बरोबर असते (जेव्हा के पूर्णांक संख्या के is असते):

आर्कोकोस (पाप एक्स ) = π / 2 - आर्क्सिन (पाप एक्स )

                        = π / 2 - ( x +2 के π)

                        = - x - 2 के π + π / 2

                        = - x + (0.5-2 के ) π

 

आर्कोकोस फंक्शन ►

 


हे देखील पहा

Advertising

एआरसीओसीओएस
वेगवान सारण्या