1 ची आर्कोझिन म्हणजे काय?

आर्कोकोस 1 =?

आर्कोकोसिन हे व्यस्त कोसाइन कार्य आहे.

असल्याने

कॉस 0 = कॉस 0º = 1

1 ची आर्ककोसाइन 1 च्या व्युत्पन्न कोसाइन फंक्शन बरोबर आहे, जी 0 रेडियन किंवा 0 अंश इतकी आहे:

आर्कोकोस 1 = कॉस -1 1 = 0 रॅड = 0º

 

 


हे देखील पहा

Advertising

एआरसीओसीओएस
वेगवान सारण्या