आर्कोकोस (एक्स) चे टॅन काय आहे

X च्या आर्कोकोसिनची स्पर्शिका.

 

X च्या आर्ककोसाइनची स्पर्शिका समान आहे:

x ची मूल्ये -1 ते 1 पर्यंत आहेत:

x ∈ [-1,1]

 

 


हे देखील पहा

Advertising

एआरसीओसीओएस
वेगवान सारण्या