आर्कोकोस म्हणजे काय आहे (x)

X च्या कोसाइनचे आर्कोकोसिन.

 

आर्कोकोसिन हे कोसाइनचे व्यस्त कार्य असल्यामुळे x च्या आर्कोकोसाईनचे कोसाइन x बरोबर असते:

कॉस (आर्कोकोस एक्स ) = एक्स

x ची मूल्ये -1 ते 1 पर्यंत आहेत:

x ∈ [-1,1]

 

आर्कोकोस फंक्शन ►

 


हे देखील पहा

Advertising

एआरसीओसीओएस
वेगवान सारण्या