Cara menukar binari ke perpuluhan

Nombor perpuluhan adalah sama dengan jumlah digit binari (d n ) kali ganda kekuatannya 2 (2 n ):

perpuluhan = d 0 × 2 0 + d 1 × 2 1 + d 2 × 2 2 + ...

Contoh # 1

Cari nilai perpuluhan 111001 2 :

nombor binari: 1 1 1 0 0 1
kuasa 2: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

111001 2 = 1⋅2 5 + 1⋅2 4 + 1⋅2 3 + 0⋅2 2 + 0⋅2 1 + 1⋅2 0 = 57 10

Contoh # 2

Cari nilai perpuluhan 100011 2 :

nombor binari: 1 0 0 0 1 1
kuasa 2: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

100011 2 = 1⋅2 5 + 0⋅2 4 + 0⋅2 3 + 0⋅2 2 + 1⋅2 1 + 1⋅2 0 = 35 10

Penukar perduaan hingga perpuluhan ►

Jadual penukaran perduaan hingga perpuluhan

Perduaan Perpuluhan
0 0
1 1
10 2
11 3
100 4
101 5
110 6
111 7
1000 8
1001 9
1010 10
1011 11
1100 12
1101 13
1110 14
1111 15
10000 16
10001 17
10010 18
10011 19
10100 20
10101 21
10110 22
10111 23
11000 24
11001 25
11010 26
11011 27
11100 28
11101 29
11110 30
11111 31
100000 32
1000000 64
10000000 128
100000000 256

 

Cara menukar perpuluhan menjadi binari ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID