Cara menukar angka rumi menjadi nombor

Cara menukar angka rumi menjadi nombor perpuluhan.

Nombor Rom ke penukaran nombor perpuluhan

Untuk angka rumi r:

 1. Dari jadual berikut, cari angka roman tertinggi (n) dengan nilai perpuluhan tertinggi (v)

  yang diambil dari bahagian kiri angka roman r:

 2.  

  Angka Rom (n) Nilai perpuluhan (v)
  Saya 1
  IV 4
  V 5
  IX 9
  X 10
  XL 40
  L 50
  XC 90
  C 100
  CD 400
  D 500
  CM 900
  M 1000

   

 3. Tambahkan pada nombor perpuluhan x nilai v dari angka roman yang anda dapati:

  x = x + v

 4. Ulangi tahap 1 dan 2 sehingga anda mendapat semua angka rumi r.

Contoh # 1

r = XXXVI

Pengulangan # Angka roman tertinggi (n) Nilai perpuluhan tertinggi (v) Nombor perpuluhan (x)
1 X 10 10
2 X 10 20
3 X 10 30
4 V 5 35
5 Saya 1 36

 

Contoh # 2

r = MMXII

Pengulangan # Angka roman tertinggi (n) Nilai perpuluhan tertinggi (v) Nombor perpuluhan (x)
1 M 1000 1000
2 M 1000 2000
3 X 10 2010
4 Saya 1 2011
5 Saya 1 2012

 

 

Contoh # 3

r = MCMXCVI

Pengulangan # Angka roman tertinggi (n) Nilai perpuluhan tertinggi (v) Nombor perpuluhan (x)
1 M 1000 1000
2 CM 900 1900
3 XC 90 1990
4 V 5 1995
5 Saya 1 1996

 

Cara menukar nombor menjadi angka rumi ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID