Cara menukar ppm kepada peratus

Cara menukar nombor dalam bahagian-per juta (ppm) kepada peratus (%) .

ppm ke peratus penukaran

1% = 1/100

1ppm = 1/1000000

Jadi satu bahagian per juta sama dengan 0.0001 peratus:

1 ppm = 0.0001%

Jadi untuk menukar dari ppm ke peratus, bahagikan ppm dengan 10000:

x (%) = x (ppm) / 10000

 

Contohnya

Tukar 300ppm ke peratus:

x (%) = 300 ppm / 10000 = 0,03%

 

Pengiraan peratus hingga ppm ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID