Cara menukar Radian ke Darjah

Formula penukaran radian ke darjah

Satu darjah sama dengan 0,01745329252 radian:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Satu radian sama dengan 57.295779513 darjah:

1 rad = 180 ° / π = 57.295779513 °

 

Sudut α dalam darjah sama dengan sudut α dalam radian kali 180 darjah dibahagi dengan pemalar pi:

α (darjah) = α (radian) × 180 ° / π

atau

darjah = radian × 180 ° / π

Contohnya

Tukarkan sudut rad 0,5236 ke darjah:

α (darjah) = α (radian) × 180 ° / π = 0.5236 rad × 180 ° / 3.1459 = 30 °

 

Cara menukar darjah ke radian ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID