Bagaimana menukar Darjah ke Radian

Formula penukaran darjah ke radian

Satu darjah sama dengan 0,01745329252 radian:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Sudut α dalam radian sama dengan sudut α dalam darjah kali pemalar terbahagi dengan 180 darjah:

α (radian) = α (darjah) × π / 180 °

atau

radian = darjah × π / 180 °

Contohnya

Tukar sudut 30 darjah ke radian:

α (radian) = α (darjah) × π / 180 ° = 30 ° × 3.1459 / 180 ° = 0.5236 rad

Darjah hingga radian dari segi pi

Sudut α dalam radian sama dengan sudut α dalam darjah kali pemalar terbahagi dengan 180 darjah:

α (radian) = (α (darjah) / 180 °) × π

Contohnya

Tukarkan sudut 30 darjah ke radian dari segi pi:

α (radian) = (α (darjah) / 180 °) × π = (30 ° / 180 °) × π

 = (1/6) × π = π / 6 rad = 0.166667π rad

 

Cara menukar radian ke darjah ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID