Cara menukar BTU / jam ke tan pendingin

Cara menukar kuasa dalam BTU per jam (BTU / jam) ke tan pendingin (RT).

Formula penukaran BTU / jam ke tan

Satu tan penyejuk sama dengan 12000 BTU per jam:

1 RT = 12000 BTU / jam

Satu BTU sejam bersamaan dengan 8.33333 × 10 -5 tan penyejukan:

1 BTU / jam = 8.33333 × 10 -5 RT

 

Jadi daya P dalam ton penyejukan (RT) sama dengan kuasa P dalam BTU per jam (BTU / jam) dibahagi dengan 12000:

P (RT) = P (BTU / jam) / 12000

 

Contohnya

Tukar 10000 BTU / jam ke tan:

P (RT) = 10000 BTU / jam / 12000 = 0.83333 RT

 

Cara menukar tan ke BTU / jam ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI KUASA
JADUAL RAPID