Cara menukar VA ke kVA

Cara menukar kuasa nyata dari volt-amp (VA) ke kilovolt-amp (kVA).

Formula pengiraan voltan-amp ke kVA

Kuasa nyata S dalam kilovolt-amp (kVA) sama dengan daya nyata pada volt-amp (VA), dibahagi dengan 1000:

S (kVA) =  S (VA) / 1000

 

Jadi kilovolt-amp sama dengan volt-amp dibahagi dengan 1000:

kilovolt-amps = volt-amps / 1000

atau

kVA = VA / 1000

Contohnya

Berapakah daya nyata dalam kilovolt-amps apabila daya nyata dalam volt-amp adalah 3000VA?

Penyelesaian:

S = 3000VA / 1000 = 3kVA

 

Cara menukar kVA ke VA ►

 


Lihat juga

Advertising

PENGIRAAN ELEKTRIK
JADUAL RAPID