Cara menukar VA ke kW

Cara menukar kuasa nyata dalam volt-amp (VA) kepada kuasa sebenar dalam kilowatt (kW) .

Formula pengiraan volt-amp ke kW

Kuasa sebenar P dalam kilowatt (kW) sama dengan kuasa S yang jelas dalam volt-amp (VA), kali ganda faktor daya PF dibahagi dengan 1000:

P (kW) =  S (VA) × PF / 1000

 

Jadi kilowatt sama dengan volt-amp kali ganda faktor daya dibahagi dengan 1000.

kilowatt = volt-amp × PF / 1000

atau

kW = VA × PF / 1000

Contohnya

Berapakah daya sebenar dalam kilowatt apabila kuasa nyata adalah 3000 VA dan faktor daya adalah 0.8?

Penyelesaian:

P = 3000VA × 0.8 / 1000 = 2.4kW

 

Cara menukar kW ke VA ►

 


Lihat juga

Advertising

PENGIRAAN ELEKTRIK
JADUAL RAPID