Cara menukar kVA ke VA

Cara menukar kuasa nyata dari kilovolt-amp (kVA) ke volt-amp (VA).

formula pengiraan kVA ke VA

Daya nyata S dalam volt-amp (VA) sama dengan 1000 kali daya S yang jelas dalam kilovolt-amp (kVA):

S (VA) = 1000 × S (kVA)

 

Jadi volt-amp sama dengan 1000 kali kilovolt-amp:

VA = 1000 × kilovolt-amp

atau

VA = 1000 × kVA

Contohnya

Berapakah daya nyata dalam volt-amps apabila daya nyata dalam kilovolt-amp adalah 3 kVA?

Penyelesaian:

S = 1000 × 3kVA = 3000VA

 

Cara menukar VA ke kVA ►

 


Lihat juga

Advertising

PENGIRAAN ELEKTRIK
JADUAL RAPID