Ohm (Ω)

Ohm (simbol Ω) adalah unit rintangan elektrik.

Unit Ohm dinamakan sempena George Simon Ohm.

1 Ω = 1V / 1A = 1J ⋅ 1s / 1C 2

Jadual nilai rintangan Ohm

nama simbol penukaran contoh
milli-ohm 1mΩ = 10 -3 Ω R 0 = 10mΩ
ohm Ω

-

R 1 = 10Ω
kilo-ohm 1kΩ = 10 3 Ω R 2 = 2kΩ
mega-ohm 1MΩ = 10 6 Ω R 3 = 5MΩ

Ohmmeter

Ohmmeter adalah alat pengukuran yang mengukur rintangan.

 


Lihat juga

Advertising

UNIT ELEKTRIK & ELEKTRONIK
JADUAL RAPID