Farad (F)

Farad adalah unit kapasitans. Ia dinamai Michael Faraday.

Farad mengukur berapa banyak cas elektrik terkumpul pada kapasitor.

1 farad adalah kapasiti kapasitor yang mempunyai cas 1 coulomb apabila penurunan voltan 1 volt digunakan .

1F = 1C / 1V

Jadual nilai kapasitansi di Farad

nama simbol penukaran contoh
picofarad pF 1pF = 10 -12 F C = 10pF
nanofarad nF 1nF = 10 -9 F C = 10nF
mikrofarad μF 1μF = 10 -6 F C = 10μF
milifarad mF 1mF = 10 -3 F C = 10mF
farad F   C = 10F
kilofarad kF 1kF = 10 3 F C = 10kF
megafarad MF 1MF = 10 6 F C = 10MF

Penukaran Picofarad (pF) ke Farad (F)

Kapasitansi C dalam farad (F) sama dengan kapasitansi C dalam picofarad (pF) kali 10 -12 :

C (F) = C (pF) × 10 -12

Contoh - menukar 30pF ke farad:

C (F) = 30 pF × 10 -12 = 30 × 10 -12 F

Penukaran Nanofarad (nF) ke Farad (F)

Kapasitansi C dalam farad (F) sama dengan kapasitansi C dalam nanofarad (nF) kali 10 -9 :

C (F) = C (nF) × 10 -9

Contoh - menukar 5nF ke farad:

C (F) = 5 nF × 10 -9 = 5 × 10 -9 F

Penukaran Microfarad (μF) ke Farad (F)

Kapasitansi C dalam farad (F) sama dengan kapasitansi C dalam mikrofarad (μF) kali 10 -6 :

C (F) = C (μF) × 10 -6

Contoh - menukar 30μF ke farad:

C (F) = 30 μF × 10 -6 = 30 × 10 -6 F = 0.00003 F

 


Lihat juga

Advertising

UNIT ELEKTRIK & ELEKTRONIK
JADUAL RAPID