Apa itu desibel (dB)?

Definisi desibel (dB), cara menukar, kalkulator dan jadual dB ke nisbah.

Definisi Decibel (dB)

Decibel (Simbol: dB) adalah unit logaritmik yang menunjukkan nisbah atau keuntungan.

Decibel digunakan untuk menunjukkan tahap gelombang akustik dan isyarat elektronik.

Skala logaritmik dapat menggambarkan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dengan notasi yang lebih pendek.

Tahap dB dapat dilihat sebagai keuntungan relatif satu tahap berbanding tahap lain, atau tahap skala logaritmik mutlak untuk tahap rujukan yang terkenal.

Decibel adalah unit tanpa dimensi.

Nisbah dalam bel adalah logaritma asas 10 bagi nisbah P 1 dan P 0 :

Nisbah B = log 10 ( P 1 / P 0 )

Decibel adalah sepersepuluh dari bel, jadi 1 bel sama dengan 10 desibel:

1B = 10dB

Nisbah kuasa

Nisbah kuasa dalam desibel (dB) adalah 10 kali asas 10 logaritma nisbah P 1 dan P 0 :

Nisbah dB = 10⋅log 10 ( P 1 / P 0 )

Nisbah amplitud

Nisbah kuantiti seperti voltan, arus dan tahap tekanan bunyi dikira sebagai nisbah kuasa dua.

Nisbah amplitud dalam desibel (dB) adalah 20 kali 10 logaritma asas nisbah V 1 dan V 0 :

Nisbah dB = 10⋅log 10 ( V 1 2 / V 0 2 ) = 20⋅log 10 ( V 1 / V 0 )

Kalkulator penukaran desibel ke watt, volt, hertz, pascal

Tukar dB, dBm, dBW, dBV, dBmV, dBμV, dBu, dBμA, dBHz, dBSPL, dBA ke watt, volt, ampers, hertz, tekanan bunyi.

  1. Tetapkan jenis kuantiti dan unit desibel.
  2. Masukkan nilai dalam satu atau dua kotak teks dan tekan butang Tukar yang sesuai :
Jenis kuantiti:    
Unit desibel:    
Tahap rujukan:  
Tahap:
Decibel:
     

Nisbah kuasa kepada penukaran dB

Keuntungan G dB adalah sama dengan 10 kali logaritma asas 10 nisbah kuasa P 2 dan daya rujukan P 1 .

G dB = 10 log 10 ( P 2 / P 1 )

 

P 2 adalah tahap kuasa.

P 1 adalah tahap kuasa yang dirujuk.

G dB adalah nisbah kuasa atau kenaikan dalam dB.

 
Contohnya

Cari keuntungan dalam dB untuk sistem dengan kuasa input 5W dan kuasa output 10W.

G dB = 10 log 10 ( P keluar / P masuk ) = 10 log 10 (10W / 5W) = 3.01dB

penukaran nisbah dB ke kuasa

Daya P 2 sama dengan daya rujukan P 1 kali 10 dinaikkan oleh kenaikan dalam G dB dibahagi dengan 10.

P 2 = P 1 10 ( G dB / 10) 

 

P 2 adalah tahap kuasa.

P 1 adalah tahap kuasa yang dirujuk.

G dB adalah nisbah kuasa atau kenaikan dalam dB.

Nisbah amplitud untuk penukaran dB

Untuk amplitud gelombang seperti tahap voltan, arus dan tekanan bunyi:

G dB = 20 log 10 ( A 2 / A 1 )

 

A 2 adalah tahap amplitud.

A 1 adalah tahap amplitud yang dirujuk.

G dB adalah nisbah amplitud atau kenaikan dalam dB.

penukaran nisbah dB ke amplitud

A 2 = A 1   10 ( G dB / 20)

A 2 adalah tahap amplitud.

A 1 adalah tahap amplitud yang dirujuk.

G dB adalah nisbah amplitud atau kenaikan dalam dB.

 
Contohnya

Cari voltan keluaran untuk sistem dengan voltan input 5V dan keuntungan voltan 6dB.

V keluar = V dalam 10 ( G dB / 20) = 5V 10 (6dB / 20) = 9.976V ≈ 10V

Keuntungan voltan

Keuntungan voltan ( G dB ) adalah 20 kali logaritma asas 10 dari nisbah voltan output ( keluar V ) dan voltan masukan ( V masuk ):

G dB = 20⋅log 10 ( V keluar / V masuk )

Keuntungan semasa

Keuntungan semasa ( G dB ) adalah 20 kali logaritma asas 10 dari nisbah arus keluaran ( I keluar ) dan arus input ( I masuk ):

G dB = 20⋅log 10 ( Saya keluar / saya masuk )

Keuntungan akustik

Keuntungan akustik alat bantu pendengaran ( G dB ) adalah 20 kali logaritma asas 10 dari nisbah aras bunyi output ( L keluar ) dan tahap bunyi input ( L masuk ).

G dB = 20⋅log 10 ( L keluar / L masuk )

Nisbah Isyarat kepada Kebisingan (SNR)

Nisbah isyarat ke bunyi ( SNR dB ) adalah 20 kali logaritma asas 10 dari amplitud isyarat ( isyarat A ) dan amplitud kebisingan ( bunyi A ):

SNR dB = 20⋅log 10 ( A isyarat / A bunyi )

Unit desibel mutlak

Unit decibel mutlak dirujuk kepada ukuran unit pengukuran tertentu:

Unit Nama Rujukan Kuantiti Nisbah
dBm desibel milliwatt 1mW kuasa elektrik nisbah kuasa
dBW desibel watt 1W kuasa elektrik nisbah kuasa
dBrn bunyi rujukan desibel 1pW kuasa elektrik nisbah kuasa
dBμV mikrob voltan 1μV RMS voltan nisbah amplitud
dBmV desibel milivolt 1mV RMS voltan nisbah amplitud
dBV voltan desibel 1V RMS voltan nisbah amplitud
dBu desibel dibongkar 0.775V RMS voltan nisbah amplitud
dBZ desibel Z 1μm 3 reflektifiti nisbah amplitud
dBμA mikroampere desibel 1μA semasa nisbah amplitud
dBohm desibel ohm rintangan nisbah amplitud
dBHz desibel hertz 1Hz kekerapan nisbah kuasa
dBSPL tahap tekanan bunyi desibel 20μPa tekanan suara nisbah amplitud
dBA desibel Berat A 20μPa tekanan suara nisbah amplitud

Unit desibel relatif

Unit Nama Rujukan Kuantiti Nisbah
dB desibel - - kuasa / medan
dBc pembawa desibel kuasa pembawa kuasa elektrik nisbah kuasa
dBi desibel isotropik ketumpatan kuasa antena isotropik ketumpatan kuasa nisbah kuasa
dBFS desibel skala penuh skala digital penuh voltan nisbah amplitud
dBrn bunyi rujukan desibel      

Meter tahap bunyi

Meter tahap bunyi atau meter SPL adalah alat yang mengukur tahap tekanan suara (SPL) gelombang bunyi dalam unit desibel (dB-SPL).

SPL meter digunakan untuk menguji dan mengukur kekuatan gelombang bunyi dan untuk pemantauan pencemaran bunyi.

Unit untuk mengukur tahap tekanan suara adalah pascal (Pa) dan dalam skala logaritmik dB-SPL digunakan.

jadual dB-SPL

Jadual tahap tekanan bunyi biasa dalam dBSPL:

Jenis bunyi Tahap bunyi (dB-SPL)
Ambang pendengaran 0 dBSPL
Bisik 30 dBSPL
Penghawa dingin 50-70 dBSPL
Perbualan 50-70 dBSPL
Trafik 60-85 dBSPL
Muzik yang kuat 90-110 dBSPL
Kapal terbang 120-140 dBSPL

jadual penukaran dB ke nisbah

dB Nisbah amplitud Nisbah kuasa
-100 dB 10 -5 10 -10
-50 dB 0.00316 0.00001
-40 dB 0.010 0.0001
-30 dB 0.032 0.001
-20 dB 0.1 0.01
-10 dB 0.316 0.1
-6 dB 0.501 0.251
-3 dB 0.708 0.501
-2 dB 0.794 0.631
-1 dB 0.891 0.794
0 dB 1 1
1 dB 1.122 1.259
2 dB 1.259 1.585
3 dB 1.413 2 ≈ 1.995
6 dB 2 ≈ 1.995 3.981
10 dB 3.162 10
20 dB 10 100
30 dB 31.623 1000
40 dB 100 10000
50 dB 316.228 100000
100 dB 10 5 10 10

 

unit dBm ►

 


Lihat juga

Advertising

UNIT ELEKTRIK & ELEKTRONIK
JADUAL RAPID